Reklamation

Reklamation

Beskriv vad ni är är missnöjd med så åtgärdas fel inom 3 arbetsdagar, så länge bristfälligt utförda punkter ingår i det arbete ni beställt.

 

Beskriv vad som anses vara felaktigt utfört, det som nedan anges är det som kommer att åtgärdas vid vårt återbesök.

Field is required
Field is required Incorrect email
Field is required
Field is required
Field is required
Field is required
Field is required
Tack för din feedback. Vi återkommer till dig snarast.
Sorry, your message was not sent